Πρόγραμμα Δράσεων
2021-2022

Για το έτος 2021-2022 η Concordia Mindlab προχώρησε στην κατάρτιση επιμορφωτικού - φιλεκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος, με πληθώρα δράσεων.

 

Παράθυρο στον Πολιτισμό

Πρόγραμμα δράσεων έτους 2021-2022