ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Συγκεκριμένες δράσεις 

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις πολιτισμού με θεματικό υπόβαθρο. Κάθε δράση μας αποσκοπεί στην ενημέρωση, επιμόρφωση και εξοικείωση του κοινού είτε με συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός είτε με πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς που παραμένουν ανεξιχνίαστες και δύνανται να αποτελέσουν πεδίο έρευνας και διαφύλαξης της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας.

Διάδραση με φορείς

Υποστηρίζουμε πληθώρα πολιτιστικών και άλλων φορέων με σκοπό την ενίσχυση και των δικών τους δράσεων. 

Ανταπόδοση στην κοινωνία

Ο αντίκτυπος κάθε δράσης μας επιστρέφει πολλαπλά στην κοινωνία είτε μέσω της ενημέρωσης και επιμόρφωσης είτε μέσω της ανάδειξης ενός θέματος ή ακόμη και της χρηματοδότησης πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν την υποστήριξη των καταστατικών αρχών και της ενίσχυσης της κοινωνίας.

Πρόγραμμα Δράσεων 2024-2025

Σύντομα θα ανακοινωθεί.

Παράθυρο στον Πολιτισμό

Πρόγραμμα δράσεων έτους 2021-2022