ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Συγκεκριμένες δράσεις 

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις πολιτισμού με θεματικό υπόβαθρο. Κάθε δράση μας αποσκοπεί στην ενημέρωση, επιμόρφωση και εξοικείωση του κοινού είτε με συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός είτε με πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς που παραμένουν ανεξιχνίαστες και δύνανται να αποτελέσουν πεδίο έρευνας και διαφύλαξης της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας.

Διάδραση με φορείς

Υποστηρίζουμε πληθώρα πολιτιστικών και άλλων φορέων με σκοπό την ενίσχυση και των δικών τους δράσεων. 

Ανταπόδοση στην κοινωνία

Ο αντίκτυπος κάθε δράσης μας επιστρέφει πολλαπλά στην κοινωνία είτε μέσω της ενημέρωσης και επιμόρφωσης είτε μέσω της ανάδειξης ενός θέματος ή ακόμη και της χρηματοδότησης πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν την υποστήριξη των καταστατικών αρχών και της ενίσχυσης της κοινωνίας.

Πρόγραμμα Δράσεων 2023-2024

Σύντομα θα ανακοινωθεί.

Πρόγραμμα Δράσεων
2021-2022

Για το έτος 2021-2022 η Concordia Mindlab προχώρησε στην κατάρτιση επιμορφωτικού - φιλεκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος, με πληθώρα δράσεων.

 

Παράθυρο στον Πολιτισμό

Πρόγραμμα δράσεων έτους 2021-2022