Η Εταιρεία σε αριθμούς

Στους οκτώ (8) μήνες λειτουργίας της η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία έχει πετύχει να συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό εθελοντών, συνεργατών, αλλά και δράσεων, με το σύνολό τους να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες από τους μετόχους και τα τακτικά έσοδα της εταιρείας.