Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέας Μπεντάι
Διαχειριστής - Υπεύθυνος Εξωστρέφειας, Επιμόρφωσης και Διάδρασης με την Κοινωνία των Πολιτών
Μαθηματικός, Εθνομουσικός 
Κωνσταντίνος Φιλίππου
Υπεύθυνος Πολιτιστικών, Αθλητικών & Κοινωνικών Δράσεων 
Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων & Μονάδων Εστίασης