Διοικητικό Συμβούλιο

Ανδρέας Μπεντάι
Πρόεδρος Δ.Σ.
Μαθηματικός, Εθνομουσικός 
Σωτήριος Σιδέρης
Αν. Πρόεδρος Δ.Σ.
Οικονομολόγος - Εσωτερικός Ελεγκτής (MΑ)
Ηλίας Σαρρής
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
Οικονομολόγος - Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Κωνσταντίνος Φιλίππου
Μέλος Δ.Σ.
Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων & Μονάδων Εστίασης