Ποιοι Είμαστε

Η Concordia MindLab Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, τη διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Υποστηρίζουμε το έργο νομικών και φυσικών προσώπων τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού δικαίου, έχοντας έντονη κοινωνική δράση. Η δραστηριοποίησή μας στον τομέα της ψηφιακής μέριμνας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί βασικό μέσο διάδρασης, οδηγώντας τόσο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας όσο και στην αειφορία των τοπικών κοινωνιών.

Σκοπός της εταιρείας μας αποτελεί η προαγωγή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η προστασία και η διαφύλαξη της ελληνικής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η καταπολέμηση φυλετικών, εθνικών, σεξουαλικών, και θρησκευτικών ανισοτήτων, καθώς και η υποστήριξη ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιδέας, η υποστήριξη της νέας γενιάς και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, στοχεύουμε στη διάδοση και την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μοχλού ανάπτυξης των κοινωνιών.
"Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της ΑμΚΕ Concordia Mindlab.
Μέσα από τη διαδικτυακή ενημέρωση, θα έχουμε τη δυνατότητα 
να αναδείξουμε τους σκοπούς, τις επιδιώξεις και το όραμα
αειφορίας που εκφράζουμε."

Ανδρέας Μπεντάι, Πρόεδρος Δ.Σ.

Οι Δράσεις μας

Το πεδίο δραστηριότητάς μας αναφέρεται σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι δράσεις μας:
  • Οργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση του πολιτισμού και την ενδυνάμωση των νέων.
  • Σχεδίαση και υλοποίηση τοπικών-εθνικών-διεθνών προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης και καταπολέμησης των ανισοτήτων.
  • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
  • Ενίσχυση τοπικών κοινοτήτων με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας.
  • Δημιουργία εκδόσεων, εκθέσεων και σύνταξη μελετών.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία ιστοσελίδων, portals, hubs και ανοιχτών  forums.
  • Συμμετοχή σε δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεγγύης σε Ελλάδα και εξωτερικό.